Biserica cu Lună – unică în Europa datorită secretului globului negru-auriu

Mitropolia Ardealului
Episcopia Oradiei
Județul Bihor

 

Biserica cu Lună, cu hramul Adormirii Maicii Domnului, este fosta Catedrală Episcopală a Oradei.

A fost construită între anii 1784-1790, după proiectul și sub supravegherea arhitectului orădean Iacob Edner, în stil baroc, cu elemente neoclasice.

Biserica s-a zidit ,,cu cheltuiala norodului drept credincios neunit grecesc, românesc şi sârbesc’’, locuitori ai Oraşului Nou.Primul serviciu divin s-a oficiat după 6 ani, în ziua de 17 noiembre 1790, însă biserica s-a sfinţit în ziua de 11 iunie 1832, în urma terminării tuturor lucrărilor şi a decoraţiunilor interioare. Din anul 1920 este şi catedrala episcopală

Iconostasul (1816-1831) şi vechea pictură au fost executate de fraţii Alexandru şi Arsenie Teodorovici. Actuala pictură în frescă a fost executată de către renumitul pictor Eremia Profeta între anii 1977-1979 şi restaurată în 2000-2001 de către pictorul Marian Verza. Din pictura veche se mai păstrează icoanele de pe catapeteasmă, cea de pe scaunul arhieresc, amvon şi de pe cele două strane.

Denumirea vine de la o sferă cu diametru de 3 m, vopsită jumătate negru, jumătate auriu, care face o rotaţie completă în jurul axei sale, în 28 de zile, redând astfel fazele lunii. Această sferă se află sub orologiu, în turnul-clopotniță (aflat deasupra pronaosului, cu o înălțime de 55 metri).

Mecanismul funcțional și astăzi, a fost executat în anul 1793 de ceasornicarul orădean Georg Rueppe, fiind unic în Europa. Sistemul, o minune inginerească, era considerat o revelaţie în domeniu la aceea vreme, deoarece nu are nituri sau şuruburi, funcţionând cu ajutorul a trei tamburi, nefiind altceva decât aplicaţia în practică a legii gravitaţiei.

O altă caracteristică interesantă este portretul lui Horea, eroul revoluţiei din 1784, (datând din anul 1816, când a fost pictată biserica), realizat pe arcada despărțitoare a naosului de altar, chiar deasupra crucii de la tâmplă. Este considerată de către mulţi istorici ca fiind singura reproducere autentică a fizionomiei acestuia. Ea este înlocuită în zilele noastre cu o copie, originalul găsindu-se în muzeul Episcopiei Ortodoxe de Oradea.

646x528

În anul 1992, în timpul păstorii Episcopului Ioan Mihălțan, au fost aduse la „Biserica cu Lună” osemintele episcopului Nicolae Popoviciu și înhumate alături de episcopii Roman Ciorogariu și Vasile Coman., dar și de ctitorii Mihai Cristof şi Mihai Puşpechi.

Biserica deţine şi o colecţie muzeală de obiecte bisericeşti aflate în muzeul ”Roman Ciorogariu”, din curtea bisericii.

În anul 2004, biserica a fost înscrisă pe lista monumentelor istorice.

 

Adresa: Piața Unirii, nr. 2, Oradea, 410072, județul Bihor

Coordonate GPS: 47°3’12.90″N, 21°55’44.35″E

Ecleziarh: părintele Teodor Cristea