Mănăstirea Moreni – colțul de rai al vasluienilor

Mitropolia Moldovei și Bucovinei
Episcopia Hușilor
Județul Vaslui

29 viețuitoare

 

Mănăstirea Moreni, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, se află în satul Moreni, comuna Deleni, județul Vaslui, pe valea pârâului Ghilahoi, sub adăpostul unui deal, într-un loc plin de farmec și singurătate, care încântă ochiul trecătorului și revarsă o deosebită bucurie și pace în sufletele ce zăbovesc la adăpostul zidurilor.

Biserica centrală a mănăstirii este atestată documentar pe 30 aprilie 1546, de unde reiese ca o biserică din lemn a fost ridicată de slugerul Lupan Buznea și soția sa, pe moșia lor, ca mănăstire de familie, în vremea lui Petru Rareș, voievodul Moldovei.

Este refăcută în anul 1801 de către credincioșii Horduna și Giușcă, apoi desființat în anul 1864.

În anul 1935 episcopul Hușilor, Preasfințitul Nifon Criveanu, a dispus reînființarea schitului, iar în anul 1949 se transformă în schit de maici.

În anul 1953 s-a construit o biserică nouă, renovată și pictată, dar în 1960 se desființează, devenind biserică de mir.

Ultima renovare a avut loc în anul 1986, când biserica a fost reparată și pictată prin străduința preotului Marinel Ion și a enoriașilor din zonă, așa cum este menționat în pisania din pronaosul lăcașului. Apoi, la data de 1 noiembrie 1990, cu binecuvântarea Preasfințitului Eftimie, Episcopul Romanului și Hușilor, s-a reînființat ca mănăstire de călugări, iar din 1992 mănăstirea este din nou de maici.

„Cu voia Tatălui Ceresc s-a zidit pe aceste plaiuri această mănăstire cu binecuvântarea Prea Sfințitului Eftimie între anii 1992-1996. Dumnzeu Fiul ne-a iubit, ne-a chemat și ne-a vrednicit de această sfânta slujire, dându-ne gând și putere executării acestei construcții la inițiativa și străduința Părintelui Protos. Meletie Mercaș, ctitor, împreună cu viețuitoarele acestei mănăstiri și prin contribuția credincioșilor din țară. Dumnezeu prin Duhul Sfânt pe toate le-a săvârșit prin plinătatea Harului astfel sub arhiereasca păstorire a Prea Sfințitului Ioachim s-a sfințit acest locaș în anul 1997, luna septembrie, ziua 07. Pictura în tehnica frescă și iconografie în stil neobizantin s-a executat de pictorul Zărnescu. Catapeteasma și mobilierul de stejar sculptat au fost executate de Moldoveanu și Gafton. Acest Sfânt Locaș s-a ridicat în cinstea Maicii Domnului spre slava lui Dumnezeu și a Sfinților Săi, spre veșnica pomenire în Împărăția Sa, a tuturor celor ce au contribuit și s-au ostenit la această zidire. Amin!”

Biserica mică, din lemn, cu o lungime de 80 metri, are un pridvor mic, fiind construit în mijlocul clădirii.

Complexul monahal, construit într-un stil arhitectural unitar cu elemente tradiționale, cuprinde:

 • biserica și clopotnița veche,
 • biserica-paraclis construită între anii 1992-1996, din piatră și cărămidă,
 • turnul-clopotniță de 23 de metri, unul dintre cele mai impunătoare din zonă,
 • chiliile cu cerdac,
 • trapeza,
 • Centrul Scriptoria,
 • muzeul de artă religioasă,
 • biblioteca,
 • clădirile anexe și zidul de incintă.

La intrarea în mănăstirea se află o poartă monumentală, sculptată în lemn de stejar de Ionel Bulgaru în anul 1996, decorată cu zece scene religioase în altorelief, mărginite de două coloane torsate, surmontate de un acoperiș în două ape de șindrilă și o cruce latină.

Mănăstirea Moreni adăpostește în stânga iconostasului icoana Maicii Domnului cu Pruncul, adusă de la vechea biserica, ferecată cu argint în anul 1999, la Târgu Neamț, făcătoare de minuni, păstrată cu mare evlavie, adunând credincioși din întreaga lume. Sfântul locaș păstrează și moaștele Sfinților Mucenici Tarahie, Prov și Andronic, aduse de la Ierusalim în anul 1996 de către părintele duhovnic, Meletie Mercaș.

Muzeul mănăstirii reunește obiecte de artă religioasă precum și obiecte arheologice, fiind expuse:

 • un clopot de la biserica veche,
 • un triptic,
 • o troiță în miniatură,
 • cununii,
 • sfesnice, candele și potire de argint,
 • un chivot,
 • cuțit de împărtășanie cu crucea decupată,
 • un epitrahil cu fir de argint,
 • bederniță,
 • mânecuțe, brâu, metanier,
 • cărți vechi, majoritatea din secolele XVIII-XIX, păstrate de la biserica veche.
 • unelte de silex din paleolitic,
 • unelte din neolitic (cultura Cucuteni),
 • obiecte din ceramică (secolele XVIII-XIX),
 • monede de argint și de bronz (secolul al XIX-lea).

Biblioteca dispune de o sală de lectură cu 20 de locuri, având peste 1.700 de volume de cărți provenite de la vechea biserică, donate sau cumpărate, cărți din producția editorială contemporană, din țară și de peste hotare, publicații periodice vechi și actuale, adevărate valori spirituale ortodoxe, dintre care:

 • „Mineiul”, tipărit la Râmnic în anul 1776,
 • „Ceaslov”, tipărit la Iași în anul 1817,
 • „Orologiul” din 1896,
 • „Aghiazmatar”, tipărit în anul 1914,
 • două exemplare din „Liturghier”, tipărit în anul 1937,
 • „Penticostar”, tipărit cu binecuvântarea patriarhului Miron Cristea și multe alte cărți vechi care necesită restaurare.

Centrul Scriptoria cuprinde un atelier de confecționare a veșmintelor liturgice și un atelier de pictură tempera pe lemn. În cele două compartimente lucrează 20 măicuțe cu o vârstă cuprinsă între 20 și 38 de ani.

Căi de acces: din Vaslui spre Bârlad, pe DN24, 11 km, dreapta în Secuia, pe DJ245a, 5 km, din Deleni spre sud 3 km

Coordonate GPS: 46°30’48.79″N, 27°43’55.03″E

Stareț: monahia Elisabeta Ifteni

Contact: 0235.345.226

Cazare: posibilități de cazare