Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Sighișoara

Mitropolia Ardealului
Arhiepiscopia Alba Iuliei
Județul Mureș

15 viețuitori

 

Mănăstirea Sighișoara poartă hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie în biserică și Izvorul Tămăduirii în paraclis. Aceasta se află la o distanță de doar patru kilometri înspre vest de centrul orașului medieval Sighișoara.

A fost înființată la dorința credincioșilor din zonă și a protopopului Ioan Boian. Lucrările de construcție începute pe un teren donat de familiile Ferezan Aurel şi Elena şi Botea Maria, au luat amploare după anul 1997, odată cu venirea aici, de la Mănăstirea Lupșa, a părintelui Ghelasie Țepeș, stareț al așezământului din anul 1998, împreună cu alţi patru călugări: ieromonahul Emanuel, rasoforul Ioil, rasoforul Irineu şi fratele Simion, care au dat viaţă mănăstirii. Până atunci singurul vieţuitor al mănăstirii, fratele Zaharia Boitoş, venit de la Mănăstirea Frăsinei, nu a reuşit să înainteze cu lucrările de construcţie datorită condiţiilor precare şi lipsurilor materiale.

S-a început ridicarea bisericii mari. Mai întâi s-a amenajat provizoriu, la demisolul actualei biserici, un paraclis până la finalizarea edificiului, necesar pentru oficierea slujbelor. Între anii 1999-2000 s-au ridicat de asemenea un corp de chilii, incluzând stăreția și paraclisul (a cărui slujbă de sfinţire a fost oficiată de către ÎPS Andrei – vineri, 10 mai 2002, în Săptămâna Luminată), trapeza, un arhondaric, un altar de vară în pădure și clopotniţa amplasată în partea de nord-est a complexului monahal, pe sub care se face accesul în incinta mănăstirii

Sfințirea bisericii s-a făcut în ziua de vineri, 6 mai 2005, de Izvorul Tămăduirii, de Înalt Preasfințitul Andrei Andreicuț, Arhiepiscopul Alba-Iuliei și de Preasfințitul Daniel Stoenescu, episcopul Daciei Felix (Vârşeţ – Serbia), înconjuraţi de un sobor de 70 de preoţi şi diaconi şi în prezenţa a peste 5000 de credincioşi veniţi de pretutindeni, răspunsurile la strană fiind date de Grupul Psaltic „Nectarie Protopsaltul” din Bucureşti. Cu această ocazie părintele stareţ Ghelasie a fost hirotesit arhimandrit, primind Crucea Patriarhală, cea mai înaltă distincţie acordată în Patriarhia Română.

Biserica a fost construită în stilul cruce greacă înscrisă, cu un mic pridvor deschis la intrare, susţinut de doi stâlpi şi încoronat de pictura în mozaic a icoanei hramului. În interior remarcăm împărţirea tripartită în pronaos, naos şi altar. Astfel, pentru primele două părţi, bolta semicilindrică este identică, absidele laterale ale naosului fiind poligonale, în cinci laturi, aceleaşi caracteristici prezentând şi absida altarului. Cupola naosului este susţinută de pandantivi, turla cupolei fiind singura ce încoronează lăcaşul de cult. Absida altarului este separată de corpul navei prin intermediul catapetesmei sculptate în lemn de stejar, la fel ca şi mobilierul interior, de către sculptorul Gheorghe Ursu din Crăcăoani (județul Neamţ).

Pictura, realizată în vara anului 2003 în tehnica fresco, în stil neobizantin, a fost executată de Constantin Bumbu şi fiii săi Liviu şi Emanuel din Dej, pentru ca mozaicul să fie opera lui Cristian Ţighir din Timişoara. În privinţa mozaicurilor, remarcăm câte două scene pe pereţii laterali ai pronaosului, în exterior, Sfântul Nicolae şi Sfântul Arhanghel Mihail – în partea de sud, respectiv Sfântul Ghelasie de la Râmeţ şi Sfântul Arhanghel Gavriil – pe latura de nord. În schimb, în dreptul absidelor au fost alese ca scene: Maica Domnului – pe latura de sud, Iisus Hristos Mare Arhiereu – la absida altarului şi Sfântul Ioan Botezătorul – pe latura de nord.

Programul iconografic din interior, extrem de bogat, oferă credinciosului un spectru larg de scene şi o paletă coloristică vie, extrem de plăcută. De pildă, pe latura de vest a pronaosului descoperim un adevărat ciclu mariologic: Adormirea Maicii Domnului – în partea superioară, iar în registrul inferior Naşterea Maicii Domnului, Izvorul Tămăduirii şi Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Apoi pe bolta semicilindrică remarcăm medalioanele consacrate Sfântului Ioan Botezătorul, Maicii Domnului Oranta şi Sfintei Treimi de la Stejarul Mamvri, încadrate la rândul lorde câte alte patru medalioane mai mici reprezentând prooroci ai Vechiului Testament şi sfinţi scriitori de cântări. Conca absidelor laterale şi cea a altarului păstrează scenele consacrate pentru aceste spaţii, la fel ca şi celelalte părţi constitutive din lăcaşul de cult.

O notă aparte are pictura de la baza cupolei, mai precis reprezentările iconografice în spaţiul dintre pandantivi. De pildă, între evangheliştii Ioan şi Luca apare medalionul Iisus Hristos Emanuel, între Ioan şi Matei, Sfânta Mahramă, între Matei şi Marcu a fost executată scena Iisus Hristos Înger de Mare Sfat (Isaia 9, 5), pentru ca între evangheliştii Marcu şi Luca să fie reprezentată Sfânta Cărămidă (trimitere la pasajul biblic în care se vorbeşte despre piatra din capul unghiului neluată în seamă de zidari – I Petru 2, 7).

Paraclisul, care poartă hramul „Izvorul Tămăduirii” (vineri în prima săptămână după Paşti – Săptămâna Luminată), a fost pictat în anul 2001, tot în stil neobizantin de către Nicolae George Sorin din Bucureşti, făcând parte din categoria lăcaşurilor de cult de tip sală, fără abside laterale, păstrându-se forma de navă, cu altar şi naos uşor alungit.

Pe viitor se dorește amenajarea unui muzeu.

Mănăstirea găzduiește conferințe preoțești și sinaxe cu stareții din Arhiepscopia de Alba Iulia, dar și diferite întâlniri și cursuri pe teme religioase.

Aici se află racla cu părticele de la 33 de sfinți, iar în zilele de hramuri se fac pelerinaje.

Împrejurimi:

  • Centrul orașului medieval Sighișoara – patrimoniu universal UNESCO
  • Catedrala ortodoxă din Sighișoara

Adresă: str. Aurel Vlaicu, nr. 26 A, Sighișoara, 545400, județul Mureș

Acces: DN13/E60 Brașov-Sighișoara 9106 km) sau DN14 Sibiu-Mediaș-Sighișoara (90 km) sau DN13/E60 Târgu-Mureș-Sighișoara (52 km); se ajunge la o intersecție mare imediat după podul peste Târnava, în intersecție se face stânga și apoi imediat din nou stânga pe drumul ce duce la mănăstire (3-4 km)

Coordonate GPS: 46°11’17.94″N, 24°48’19.39″E 

Stareț: arhimandritul Ghelasie Țepeș

Contact: 0729.841.022, 0265.771.023

Site: manastireasighisoara.ro

Cazare: 80 locuri